Sätt igång med QuarkXPress 2018

Sammanhörande dokumentation

Mer information om hur du använder QuarkXPress finns i annan QuarkXPress-dokumentation och andra resurser som anges nedan.

Dokument-/objektnamn

Beskrivning

Här finns den

QuarkXPress Användarhandbok

En handbok som har skrivits för användare av QuarkXPress. Använd handboken för att snabbt slå upp information, hitta det du behöver veta och fortsätta med arbetet.

www.quark.com/support/documentation

QuarkXPress Nyheter

En sammanfattning av nya funktioner i QuarkXPress.

www.quark.com/support/documentation

Digital Publishing med QuarkXPress

En guide för digital publicering med QuarkXPress.

www.quark.com/support/documentation