Co nowego w programie QuarkXPress 2018

Co nowego w programie QuarkXPress 2018

Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do nowych funkcji i udoskonaleń obecnych w programie QuarkXPress 2018. W szczególności uwzględniono następujące zagadnienia:

Please refer to A Guide to QuarkXPress 2018 for details (http://www.quark.com/support/documentation).