Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 2018

Pokrewne dokumenty

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z programu QuarkXPress, zapoznaj się z inną dokumentacją i zasobami programu QuarkXPress poniżej.

Nazwa dokumentu/elementu

Opis

Gdzie znaleźć

Podręcznik użytkownika produktu QuarkXPress

Podręcznik napisany dla użytkowników programu QuarkXPress. Użyj tego podręcznika w celu szybkiego wyszukiwania informacji, a następnie kontynuuj swoją pracę.

www.quark.com/support/documentation

Co nowego w programie QuarkXPress

Podsumowanie nowych funkcji w programie QuarkXPress.

www.quark.com/support/documentation

Publikowanie cyfrowe z użyciem programu QuarkXPress

Podręcznik publikowania cyfrowego z użyciem programu QuarkXPress.

www.quark.com/support/documentation