Hva er nytt i QuarkXPress 2018?

Hva er nytt i QuarkXPress 2018?

Dette dokumentet gir en innføring i de nye funksjonene og forbedringene i QuarkXPress 2018, herunder:

Se A Guide to QuarkXPress 2018 for detaljer (http://www.quark.com/support/documentation).