QuarkXPress 2018 in de praktijk

Over deze handleiding

U hoeft de documentatie bij QuarkXPress niet van begin tot eind door te nemen. Gebruik deze handleiding in plaats daarvan om informatie op te zoeken, uit te vinden wat u moet weten, waarna u verder kunt gaan met uw werk.

Wat u allemaal moet weten

Bij het schrijven van deze handleiding gingen we ervan uit dat u vertrouwd bent met uw computer en dat u het volgende kunt:

 • Een programma starten

 • Bestanden openen, bewaren en sluiten

 • Werken met menu’s, dialoogvensters en paletten

 • Werken binnen een netwerkomgeving op de computer

 • Werken met de muis, toetsopdrachten en speciale toetsen

Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw computer of andere hulpmiddelen als u over een van deze onderwerpen meer informatie nodig hebt.

Wat als u hulp nodig hebt

Als u een nieuweling in QuarkXPress bent, of als u een van zijn andere oude vertrouwde functies nader onder de loep wilt nemen, kunt u de volgende hulpmiddelen ofwel resources raadplegen:

 • Documentatie van derden

 • Algemene DTP-uitgaven

Hebt u problemen op systeemniveau — bijvoorbeeld het bewaren van bestanden, verplaatsen van bestanden, activeren van fonts en dergelijke — raadpleeg dan de documentatie die met uw computer werd meegeleverd.

Conventies

Het gebruik van een bepaalde opmaak accentueert informatie om u te helpen vlug te vinden wat u zoekt.

 • Vette tekst: De namen van alle dialoogvensters, velden en andere regelaars/knoppen zijn vet gezet. Bijvoorbeeld: "Klik op OK."

 • Verwijzingen: In beschrijvingen van functies leiden verwijzingen tussen haakjes u naar de desbetreffende functies. Bijvoorbeeld: "Met het dialoogvenster Zoek/Verander (menu Bewerk menu) kunt u tekst zoeken en veranderen."

 • Pijlen: U zult vaak pijlen (>) tegenkomen, die het menupad naar een functie aangeven. Bijvoorbeeld: Kies Wijzig/Bewerk > Typogrammen om het dialoogvenster Typogrammen te openen.

 • Symbolen/pictogrammen: Hoewel naar veel gereedschappen en knoppen wordt verwezen via hun naam, die u kunt zien door Gereedschaptips te activeren, worden in sommige gevallen symbolen (pictogrammen) gebruikt om alles wat herkenbaarder te maken. Bijvoorbeeld: "Klik op de -knop in het Parameter-palet om tekst te centreren."

 • Cross-platform conventies: Dit programma is heel consequent in alle besturingssystemen. In de namen van bepaalde labels, knoppen, toetscombinaties en andere aspecten van het programma zitten echter verschillen tussen Mac OS® en Windows® in verband met regels in de gebruikersinterface of andere factoren. In dergelijke gevallen noemen we zowel de Mac OS- als Windows-versie, van elkaar gescheiden door een Duitse komma, met de Mac OS-versie als eerste optie. Als bijvoorbeeld de Mac OS-versie van een knop Selecteer heet en de Windows-versie wordt Blader genoemd, wordt u gevraagd te "klikken op Selecteer/Blader". Ingewikkeldere verschillen tussen beide platforms worden vermeld in notities of staan tussen haakjes.

Een aantekening bij de technologie

Quark heeft QuarkXPress voor Mac OS X en Windows ontwikkeld teneinde uitgevers meer controle te bieden over typografie, kleur en groepssamenwerking. Naast unieke typografische functies biedt QuarkXPress uitgebreid fontbeheer door middel van zijn ondersteuning van TrueType®, OpenType® en Unicode®. Ontwerpers kunnen gebruikmaken van PANTONE® (de PANTONE MATCHING SYSTEM®), Hexachrome®, Trumatch®, Focoltone®, DIC® en Toyo om kleur toe te voegen een de paginaopmaken.

QuarkXPress fungeert als zenuwcentrum voor groepssamenwerking in uitgeverijomgevingen, omdat u inhoud kunt importeren en exporteren in meerdere bestandsstructuren, en ontwerpcomponenten kunt delen met andere gebruikers. U kunt bestanden importeren uit programma's als Microsoft® Word, Microsoft Excel®, Adobe® Illustrator® en Adobe Photoshop®. QuarkXPress ondersteunt het kopiëren en plakken van inhoud uit externe programma's, en de gebruiker kan de geïmporteerde vectorillustratiegegevens converteren naar native objecten. U kunt inhoud uitdraaien als PostScript® of in PDF-structuur voor Adobe Acrobat® Reader®. QuarkXPress ondersteunt het exporteren van digitale uitvoer in ePub- en Kindle-indeling, en HTML5-publicaties. Het ePub-bestand is compatibel met alle bekende ePub-readers en Google Chrome. Het Kindle-bestand is compatibel met Kindle-apparaten. U kunt tevens bestanden exporteren die kunnen worden bekeken met Internet Explorer®, Safari®, Google Chrome® en Firefox®. Met specifieke functies Job Jackets® en Composition Zones® kunt u garanderen dat meerdere personen specificaties delen om te komen tot de productie van consistente publicaties, zelfs als u werkt aan één publicatie tegelijk.

Met de QuarkXPress-software-architectuur kunnen u en softwareontwikkelaars de publicatiemogelijkheden van het programma uitbreiden. Met behulp van XTensions®-softwaretechnologie kunnen externe ontwikkelaars aangepaste modules voor QuarkXPress ontwikkelen. QuarkXTensions® (Quark® XTensions-software) biedt eveneens een modulaire benadering om te kunnen voldoen aan uw specifieke publicatie-eisen. En als u AppleScript®-scripts kunt schrijven, kunt u met deze scripttaal van Apple® veel handelingen in QuarkXPress automatiseren.